CEL

Studia są odpowiedzią na rozwój wiedzy i potrzeb polskiego rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na światowy ruch prostego języka oraz na coraz powszechniejszą deklarację urzędów i firm co do respektowania w komunikacji z klientami standardów plain language. Z tym związane jest również rosnące społeczne zapotrzebowanie na ekspertów odpowiadających za wprowadzenie standardu prostej polszczyzny.

WIEDZA

Studenci zdobędą kompetencje językowe pozwalające ocenić stopień trudności tekstu, posługiwać się środkami wspierającymi percepcję, budującymi dobre relacje z odbiorcą, ułatwiające zapamiętanie treści, porządkujące strukturę informacji. Zyskają umiejętności używania języka jako narzędzia prostej komunikacji na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia.

ABSOLWENT

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia roli wewnętrznego konsultanta językowego lub eksperta odpowiedzialnego za wprowadzenie standardu prostej polszczyzny w swojej firmie lub urzędzie. Po studiach absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: urzędach centralnych, wojewódzkich i samorządowych, instytucjach rynku prasy codziennej czy instytucjach świadczących usługi dla obywateli.

Studia podyplomowe Prosty język i efektywna komunikacja w społeczeństwie są odpowiedzią na rozwój wiedzy i potrzeby polskiego rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na światowy ruch prostego języka oraz na coraz powszechniejszą deklarację urzędów i firm co do respektowania w komunikacji z klientami standardów plain language. Z tym związane jest również rosnące społeczne zapotrzebowanie na konsultantów językowych w urzędach i firmach oraz ekspertów odpowiadających za wprowadzenie standardu prostej polszczyzny.
Instytut Języka Polskiego Wydział Polonistyki UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927